Tietosuojaseloste

Henkilötietojen Käsitteleminen

Hurmus verkkokaupan henkilötietojen rekisterinpitäjä on Oy Hurmus sivuliike Suomessa, Tarkkampujankatu 8 A 3, 00150 HELSINKI.

Seuraavia henkilötietoja käsitellään:

  • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • tavaroiden toimitusosoite;
  • pankkitilinumero;
  • tavaroiden ja palveluiden hinta sekä maksutapahtumiin liittyvät tiedot (ostohistoria);
  • asiakastuen tiedot.

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tavara, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden kartoittamiseen ja asiakasmieltymysten analysointiin.

Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan nimi, käsitellään tavaroihin ja palveluihin liittyvien kysymyksien ratkaisemiseen (asiakaspalvelu).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistetietoja käytetään verkkokaupan tarjoamien tietoyhteiskuntapalveluiden tarjoamiseen sekä sivuston käyttötilastojen laatimiseen.

Oikeudellinen perusta

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (esimerkiksi kirjanpito ja kuluttajakiistojen ratkaiseminen).

Tietojenkäsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen seuraavien toimintojen täyttämiseksi: uutiskirjeen lähettäminen.

Kenelle henkilötietoja välitetään

Henkilötietoja välitetään verkkokaupan asiakaspalvelulle ostosten ja ostohistorian hallinnoimiseksi sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos tuotteet toimitetaan lähettipalvelua käyttämällä, yhteystietojen lisäksi välitetään myös asiakkaan osoite.

Jos kirjanpitoa hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot välitetään palveluntarjoajalle kirjanpitomenetelmistä varten.

Henkilötietoja voidaan välittää IT-palveluiden tarjoajille, jos se on verkkokaupan toimivuuden tai tietojen säilyttämisen kannalta tarpeellista.

Oy Hurmus sivuliike Suomessa välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötiedot säilytetään Zone -palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueella. Tiedot voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tasoa Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi sekä niihin yhdysvaltalaisyrityksiin, jotka toimivat Privacy Shield -järjestelyn puitteissa.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi verkkokaupan työntekijät, jotka voivat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä sekä tarjotakseen asiakastukipalveluita.

Verkkokauppa toteuttaa tarpeelliset fyysiset, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta.

Henkilötietojen luovuttaminen verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöille (esimerkiksi kuljetuspalveluiden tarjoaja sekä tietojen säilyttäjä) ja henkilötietojen käsittely tapahtuvat verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten sopimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia huolehtimaan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä tarpeellisista suojakeinoista.

Henkilötietojen tarkastaminen ja oikaiseminen

Henkilötietoja voidaan tarkastaa ja oikaista verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoja pääsee tarkastamaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu asiakkaan suostumuksesta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalvelulle.

Säilyttäminen

Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, paitsi jos tietoja on tarpeen säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajakiistojen ratkaisemista varten.

Jos osto on suoritettu verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoria säilytetään kolme vuotta.

Maksuihin ja kuluttajakiistoihin liittyvien erimielisyyksien yhteydessä henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin vaatimukset on täytetty tai vanhentumisaika on umpeutunut.

Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen

Henkilötietojen poistamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse. Poistamishakemukseen vastataan kuukauden kuluessa ja tarkennetaan tietojen poistamisjakso.

Tietojen siirtäminen

Sähköpostitse esitettyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu varmistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointi-ilmoitukset

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointi-ilmoitusten lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, tilaus on peruutettava sähköpostin alareunassa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa alkuperäinen ja sen jälkeinen käsittely sekä myös suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekeminen ilmoittamalla siitä asiakaspalvelulle sähköpostitse.

Kiistojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakaspalvelumme välityksellä (info@hurmus.fi). Tietosuojaa valvova viranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja@om.fi).